Vad utmärker din företagsidé

Image 2

Den andra frågan är hur ser konkurrens- och kundsituationen ut? Hur många är de, finns det tillräckligt underlag för ytterligare en aktör på den marknad du planerar att ge dig in på? Denna frågeställning ger också en direkt följdfråga. Vad skiljer din produkt eller tjänst från dina konkurrenters? Studera dina konkurrenter. Vad kan du erbjuda som inte de har? Att bara ha ett lägre pris som konkurrensmedel är oftast inte hållbart i längden. Att, mer eller mindre tillfälligt, sänka priset på en vara eller tjänst kan alla, även dina konkurrenter. Att erbjuda en tjänst eller produkt som skiljer ut sig kan synas svårare, men behöver inte vara så besvärligt. Det behöver inte heller vara produktens eller tjänstens utformning eller funktion som skiljer sig. Du kan erbjuda till exempel, snabb leverans, snabbt utförande, kundanpassat och så vidare. Det är dock viktigt att det du lovar kunden skall du också kunna hålla. Gå därför aldrig ut med att du är snabbast, bäst och liknande utsagor. Det är med dem, precis som med världsrekord, de blir alltid slagna.

Om du fortfarande tror på din idé är det nu dags att göra ett par mycket enkla och mycket preliminära kalkyler. All företagsstart har någon form av initialkostnader. Det kan vara inköp av råvaror, maskiner, kontorsutrustning, transportmedel, lokalhyra och så vidare. Helt enkelt allt som behövs för att kunna tillverka och sälja produkten eller tjänsten. Problemet med initialkostnaderna är att de kommer innan företaget fått in de pengar som behövs. Gör en beräkning av dina startkostnader. Har du den nödvändiga summan tillgänglig, eller behöver du låna pengar? Om du skall låna pengar vill långivaren med all säkerhet se en väl utarbetad arbetsplan och budget för din företagsverksamhet. Även om du skulle få acceptans från den första tänkta långivaren bör du fråga flera. Du kanske kan få bättre villkor hos någon annan.

Din andra preliminära kalkyl är enklast att göra bakifrån. Fundera helt enkelt på hur mycket du vill ha i månadslön för ditt arbete. Den summan sätter du på ena sidan i en enkel form av balansbudget. På den andra sidan sätter du upp alla kostnader du kommer att ha, både rörliga och fasta, för att tillverka och sälja en enhet. Laborera med det pris du tänkt sätta på din produkt eller tjänst och du kan se hur många enheter du behöver få ut på marknaden per månad för att få din önskade lön. Är det rimligt att anta att du kommer att kunna sälja den mängd som behövs, till det pris du satt?