Starta eget

Image 1

Har du funderingar på att starta eget och undrar hur du skall gå vidare? Då ber vi att få gratulera dig och skall göra vad vi kan för att hjälpa dig. Att vara sin egen, att bygga upp en verksamhet och se den växa är en fantastisk inspirationskälla, men innebär också mycket arbete och tidsåtgång Att gå från idé till en fungerande verksamhet är inte alltid helt lätt. Det är många saker man skall tänka på innan man tar steget, vad måste man göra och vad bör man ha uppsikt över? Det är vår förhoppning att denna artikel skall ge dig hjälp till en bättre start av ditt tänkta företag.

Första frågan du skall ställa dig själv är, hur ser min situation ut i dag eller med andra ord, har tanken på att starta eget kommit från att du behöver en försörjning eller från att du har en affärsidé? Det förstnämnda är ett sämre utgångsläge, men behöver inte innebära katastrof, men du behöver vara mer observant för de fallgropar som finns i form av önsketänkande.

I din nuvarande situation läggs också tidsaspekten. Att driva eget företag innebär att man måste lägga många timmar på arbete och arbetsrelaterade uppgifter. 40 timmars arbetsvecka är sällan förekommande. 60 timmar eller mer, per vecka är betydligt vanligare. Har du tillräckligt med tid till förfogande?

Även om vi just hävdat att du måste vara beredd att lägga ner mycket tid på ditt företag så får du inte glömma det som någon uttryckte så här, “Man lever inte för att jobba, man jobbar för att leva”. Det måste med andra ord finnas en balans mellan arbete och fritid. Under vissa perioder i ditt företagande kommer den balansen att vara skev, men fastna inte i den obalansen. Försök att schemalägga för tid med familj, vänner och fritidsintressen. Tappar du de delarna kommer du att fungera sämre som företagare.