Introduktion

Image 6

Nu har du en företagsidé, du har gjort preliminära analyser av dina möjligheter att lyckas och funnit dem goda. Du har bestämt dig för i vilken form du skall driva ditt företag, det här kan du för övrigt, mot en viss avgift, ändra senare. Du har bestämt vad företaget skall heta och hur du skall bedriva din marknadsföring. Vad återstår? Jo, du måste begära F-skatt och redovisa om du skall ha anställda.

Som anställd betalar du A-skatt, A står för anställd. Som företagare betalar du F-skatt, företagarskatt. Vad innebär det här? Om du på fakturan till din kund uppger att du betalar F-skatt innebär det att du själv betalar in din skatt och dina sociala avgifter. Finns inte uppgift om F-skatt med räknas du som anställd och kunden skall betala in skatt och sociala avgifter för dig. Om du startar ditt företag som enskild firma kan du faktiskt begära att få både A- och F.skatt. Du kan därmed, om starten av företaget går lite trögt, ta en anställning och betala A-skatt för den delen av inkomsterna och betala F-skatt för den del av inkomsten som kommer från ditt företag. F-skatten är lite annorlunda än A-skatten på så sätt att du skall lämna in en preliminär inkomstdeklaration för året. Du får sedan en beräknad avgift som du skall betala till Skatteverket per månad, normalt den 12, men i januari och augusti den 17. Om din inkomst blir lägre eller högre än vad du beräknat, kan du justera i efterhand.

Som delägare i ett handelsbolag skall du normalt inte ha F-skatt. i stället deklarerar du för din andel av lön och vinst, medan företaget betalar dina skatter och sociala avgifter, samt har F-skatt. Detsamma gäller ekonomisk förening och aktiebolag. Du deklarerar för din del av utdelningen och eventuell lön. Föreningen/bolaget betalar dina sociala avgifter och skatter samt förstås skatt på verksamhetens vinst.

Ytterligare en sak. Skall du ha anställda? Då finns det också regler och lagar du måste följa. Om du skall ha anställd personal måste du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Varje månad skall du sedan redovisa utbetalda löner och förmåner, avdragen inkomstskatt samt arbetsgivaravgifter för dina anställda. Det gör du i den arbetsgivardeklaration som Skatteverket skickar ut varje månad.

Några andra saker. Moms, på i stort sett alla produkter och tjänster finns en skatt som kallas moms, mervärdesskatt, eller riktigare mervärdesomsättningsskatt. Låt oss ta ett exempel för att förstå hur moms fungerar. Företaget Nisses pinnstolar köper in material, virke, för 50 kronor för att tillverka en pinnstol. Företaget säljer sedan denna pinnstol för 200 kronor mellanskillnaden, 150 kronor skall Nisses pinnstolar betala 25 % moms på. Momsen varierar något. I de flesta fall är den 25 % men vad det gäller försäljning av matvaror och servering av mat, ligger den på 12 % . Det är 6 % moms på böcker, tidningar, taxi och vissa kultur- och idrottsevenemang. På sjuk- och tandvård, samt  social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster förekommer ingen moms. Moms man betalar in, kvitteras mot moms man betalar ut. Enkelt uttryckt har man betalat in moms på 2000 kronor och skall betala ut moms på 6000 kronor, behöver man bara betala in till Skatteverket, mellanskillnaden 4000 kronor.

Tycker du att allt det här känns krångligt? Lugn, det finns hjälp. Skaffa dig ett bank-ID eller mobilt bank-ID och logga sedan in på www.verksamt.se. Där får du, stegvis, all den hjälp du behöver. Om du är tveksam om något, kontakta Skatteverket. Det är en del av deras jobb att vägleda dig i ditt företagande.

En sak till. Glöm inte bort att viktigaste personen i ditt företag är du. Vad händer om du blir sjuk eller skadad? Att kunderna inte får sina leveranser är en sak, men du har fortfarande fasta utgifter och får inte ut någon lön. Som egen företagare har du ett sämre ekonomiskt skydd vid sjukdom och olycksfall än vad en anställ har. Du bör därför se till att skaffa dig bra sjuk- och pensionsförsäkringar redan från starten av ditt företag. Försäkring behövs också för själva företaget som skydd för egendom, ansvar, avbrott med mera. Det bästa är att ta kontakt med en försäkringsrådgivare. Denne kan sedan sätta ihop ett försäkringspaket anpassat efter dina och företagets behov. Kom ihåg att förändringar i din ekonomi, likväl som företagets utveckling kan kräva att du åter ser över försäkringsskyddet för att det skall ge ett fullgott skydd.