pressreleaseSitter du med en affärsidé och undrar hur du skall bära dig åt för att starta ett företag är artikeln på www. blidinegen.nu något för dig. Här berättas vad du behöver göra och till vem du skall vända dig för att få allt klart. Vi har hjälpt många att göra det bästa av situationen. Vår expertis ligger bland annat i live casino branschen. Du kan även läsa om andra viktiga saker som du måste ha kunskap om. Till exempel olika företagsmodeller, vad du skall tänka på vid namngivning av företaget, marknadsföring med mera. Efter att du läst denna artikel kommer du att stå väl rustad för att ge dig ut på ditt nya äventyr, att bli egen företagare. Kom ihåg att från det lilla kommer det stora. Ingvar Kamprad, IKEA, började sin företagskarriär med att gå runt och sälja kulspetspennor. Rehabproffsen.se började i en av grundarnas egna källare. Där hjälpte de folk med rehabilitering och träning. Efter några år började några medarbetare med en annan sida t virtue.nu. Idag är de ledande inom rehabilitering, kost och ett lyckligt liv. Kom ihåg bara du sätter dina egna gränser. Lycka till med ditt företagande.
Image 3

Om dina kalkyler håller är det nu dags att börja fundera på vilken företagsform du skall driva rörelsen under. Det finns i princip fyra olika grundtyper av företag. Enskild firma, handelsbolag, ekonomisk förening och aktiebolag. Alla företagsformerna har både för- och nackdelar. Du kan när som helst byta företagsform, men det innebär alltid en viss kostnad och lite pappersbyråkrati.

Enskild firma är enklast att starta, men du står då också med fullt personligt ansvar för företagets ekonomiska åtagande. Det innebär att om företaget inte kan betala sina skulder tas pengar från dina privata tillgångar. En enskild firma ägs av en person.

Ett handelsbolag ägs av minst två personer som tillsammans och “var och en för sig” står för företagets ekonomiska åtagande. Det innebär att vid till exempel en konkurs kommer alla skulder att fördelas jämt mellan ägarna. Om en av ägarna inte har tillräckligt med medel fördelas dennes resterande skuld på övriga ägare. En speciell form av handelsbolag är kommanditbolag. Där finns två olika typer av ägare. Minst en med obegränsat ekonomiskt ansvar (komplementär) och en eller flera med  begränsat ekonomiskt ansvar (kommanditdelägare). Kommanditdelägaren riskerar med andra ord enbart de pengar han eller hon satt in i företaget.

En ekonomisk förening har minst tre medlemmar. Dessa kan även utgöra föreningens styrelse. I föreningens stadgar skall framgå vad som krävs för att bli medlem. Kraven får ej vara av diskriminerande natur. I en ekonomisk förening finns inget personligt ansvar. Endast föreningens tillgångar kan utmätas.

Aktiebolag har minst en ägare och minst tre styrelsemedlemmar. Lagen säger också att ett aktiebolag måste ha ett aktiekapital om minst 50 000 kronor. Aktiekapitalet behöver inte vara i pengar utan kan bestå av betalda varor och andra materiella produkter eller en blandning av dessa. Aktiebolagslagen säger vidare att ett bolag måste ha en auktoriserad revisor, vilket medför en extra kostnad. Det brukar ibland talas om att det i aktiebolag inte finns något personligt ansvar. Detta är fel. Aktiebolagslagen säger att om aktiekapitalet sjunker till mindre än halva beloppet måste företaget sättas i likvidation. Görs inte detta kan, framförallt styrelsen, men även aktieägare avkrävas personligt ansvar. Ett annat missförstånd som ofta hörs är att det skattemässigt skulle vara bättre att driva aktiebolag, eftersom “man kan ju dra av för allting”. Det här är fel. Man kan dra av för skäliga inköp, precis som vid andra företagsformer, den enda möjliga fördelen med aktiebolag ur denna synvinkel, är att du som ende aktieägaren kan bestämma vad som skall erbjudas de anställda. Men om det inte anses skäligt skall det räknas som löneförmån.

Om man har bråttom med att komma igång med sitt aktiebolag och dessutom vill slippa allt krångel med registrering och så vidare kan man köpa ett så kallat lagerbolag. Det är helt enkelt färdiga aktiebolag som aldrig varit i bruk. Det enda som behöver göras är att till säljaren meddela företagets nya namn och inriktning, styrelsemedlemmarnas namn samt företagets nya adress. Det hela kostar ett par tusenlappar mer än om man skall göra allt själv och går oftast att ordna på ett par timmar, varefter du kan starta verksamheten. Flera revisionsfirmor säljer lagerbolag, de finns också att köpa via nätet.